Inge, hoofd zorg in Mol

Ik werk hier sinds 2005. Als hoofd zorg ben ik wat betreft zorgvragen het eerste aanspreekpunt voor mijn vijftig collega’s die elke dag op de baan zijn. Als zij een probleem hebben dat ze zelf niet kunnen oplossen, schiet ik in actie. Pas op: onze verpleegkundigen zijn straffe mensen hoor – ze hebben me niet vaak nodig en lossen de meeste kleine ongemakjes zelf op. Maar als er complexe handelingen nodig zijn of onverwachte afwezigheden, ben ik er voor hen.

Ik maak er een punt van om alle patiënten hier zelf gezien te hebben. Dat wil dus zeggen dat ik elke keer mee op ronde ga als er iemand ‘wordt opgestart’, zoals wij dat noemen. Dat maakt het voor mij een pak eenvoudiger om later te kunnen meepraten als er over die patiënt gesproken wordt. Als een patiënt extra ondersteuning nodig heeft, dan speel ik ook vaak de tussenpersoon tussen de verschillende partners die zorg verlenen bij de patiënt. Omdat wij dagelijks bij de meeste patiënten langskomen, kennen wij hen vaak het best. Dan is het aan mij om de juiste zorgorganisaties aan te spreken en ze met onze patiënten in contact te brengen.

Je ziet het: elke dag heeft andere uitdagingen. Ik vind onze organisatie vooral een heel warme organisatie. De collega’s zijn heel bereidwillig en behulpzaam om een shift over te nemen, te helpen bij de verzorging van een patiënt, een extra uurtje te blijven, ... Dat gebeurt allemaal zonder problemen. Het gaat uiteindelijk om de zorg van onze patiënten.