Sibylle, referentieverpleegkundige palliatieve zorg in Boom

 • Sibylle
  referentieverpleegkundige palliatieve zorg
  Boom
 • Bart
  Diabeteseducator
  Antwerpen
 • Karin
  continuïteitsverpleegkundige
  Antwerpen

Ik ben een echte ancien – in mijn carrière van 25 jaar hier heb ik de organisatie flink zien veranderen. Het valt ons niet altijd meer op, maar dit is gewoon een supermoderne organisatie. Vroeger schreven we bijvoorbeeld alle patiëntengegevens eindeloos vaak over in Atoma-schriften. Vandaag staat al die informatie gewoon digitaal in het elektronisch verpleegdossier. Dat is echt heel handig.

In zo’n lange carrière bouw je natuurlijk wat aparte relaties op met patiënten. Dat is ook logisch: bij sommige mensen kom je al 25 jaar elke week over de vloer! Ik kan je dan ook eindeloos vertellen over patiënten – vaak erg leuke verhalen. Ik herinner me een sportman met een gebroken schouder, die zichzelf niet meer kon wassen. Nadat ik hem in en uit de douche had geholpen, vroeg die heel frank: “wat mag ik nog allemaal aan jullie vragen?” Dan lach je toch wel érg hard. Ik heb onlangs ook een postgraduaat palliatieve zorgen gehaald en ik ben dan ook referentieverpleegkundige paliatieve zorg voor onze regio. Dat betekent dat collega’s mij kunnen inschakelen als ze ondersteuning nodig hebben in die toch wel gevoelige materie.

Thuisverpleging. Meer dan een job. Sibylle, referentieverpleegkundige palliatieve zorgen, vertelt.