Je kansen en voordelen

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen biedt getalenteerde en gemotiveerde medewerkers een job in eigen regio. En niet alleen verpleegkundigen, zorgkundigen of verzorgenden, want er zijn ook heel wat mensen met andere, ondersteunende profielen bij ons aan de slag. Bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid, ICT, boekhouding, logistiek, communicatie, administratie, …

De troeven van een job bij ons, behalve werken in je buurt? Wat dacht je van de soepele mogelijkheden om vol- of deeltijds te werken, de stabiliteit in de job, een aantrekkelijke verloning en diverse extralegale voordelen? Bovendien krijg je alle kansen om initiatief te nemen en je kennis en vaardigheden bij te sturen. Bijvoorbeeld als referentieverpleegkundige met een specialisatie in een afgebakend domein, als afdelingshoofd of als hoofd zorg. Ook in de niet-verpleegkundige functies kun je werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Een andere belangrijke troef is ongetwijfeld onze groepsgeest. De drive om samen te werken en constructief in team, een hecht team, te overleggen. Omdat we er zijn voor onze patiënten en voor elkaar. 

the generalistic way...

Bart, diabeteseducator in Antwerpen

Zoals reeds in een vorige blogpost te lezen stond, zit mijn echtgenote sinds begin dit jaar in een behandelingstraject voor borstkanker. Voor ons beiden betekenden dit al zeer heftige maanden. We leerden de dagkliniek oncologie van zeer nabij kennen. Voordien stond ik hier niet bij stil, ook niet als ik beroepshalve in contact kwam met patiënten met kanker.

Voor mijzelf waren de voorbije maanden uitermate boeiend. Je leert alles vanuit een ander oogpunt bekijken. Toen ik Lisbet begeleidde bij haar vele sessies chemotherapie, kreeg ik de kans om heel wat medepatiënten te ontmoeten. Bijzonder hierbij is dat men mij niet ziet als verpleegkundige maar als de partner van een persoon met kanker. De gesprekken verlopen dan ook geheel anders dan het standaardgesprek tussen patiënt en hulpverlener. Er worden andere dingen gezegd. Dit is een heel ander perspectief en draagt ertoe bij dat ik al heel wat bijleerde over het ‘beest kanker’ en vooral wat dit met mensen doet.

Gezien ik binnen het Wit-Gele Kruis van Antwerpen mensen begeleid en coach die aan diabetes type 2 leide,n blijken deze ontmoetingen met medepatiënten van Lisbet zeer interessant. Het is immers niet zo dat diabetespatiënten enkel dat ene ziektebeeld vertonen. Nagenoeg elke patiënt heeft nog wel wat andere ziektebeelden. Dat kan hypertensie zijn of astma of kanker of nog iets anders. De diabetes kan je dus niet geïsoleerd zien, maar wordt beïnvloed door de andere ziektebeelden en vice versa.

Tijdens mijn opleiding en de talrijke bijscholingen nadien kreeg ik meermaals voordrachten van professor Frank Nobels van het OLV-ziekenhuis van Aalst. Hij is een van de grote pleitbezorgers van de diabeteszorg in ons land zoals we die vandaag kennen. Hij bracht ook altijd naar voor dat diabetesverpleegkundigen zeer breed moeten worden gevormd en dat we eigenlijk moeten evolueren naar een soort van generale educatoren. Generalisten zijn van alle markten thuis. Op die manier kan de individuele diabetespatiënt veel beter worden geholpen.

Ik ben er van overtuigd dat de leerschool die ik de laatste maanden ‘moet’ doorlopen hier zeker toe zal bijdragen.

Blogposts over dit thema

05-09-2018
Diabeteseducator

Zoals reeds in een vorige blogpost te lezen stond, zit mijn echtgenote sinds begin dit jaar in een behandelingstraject voor borstkanker. Voor ons beiden...

06-06-2018
coördinator mobiele equipe

1 juli dit jaar gaat best wel een speciale dag voor me zijn… 20 jaar verpleegkundige!

Als puber wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik later wilde...

12-03-2018
Zorgkundige

Maandelijks krijg je keurig en op tijd het loon waar je voor gewerkt hebt, je krijgt enkele extralegale voordelen, maar je krijgt als surplus nog een...

08-12-2017
Diabeteseducator

Momenteel loopt het derde luik van de provinciale vorming rond het traject kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg. Alle medewerkers mochten proeven...